కర్ణాటక రాష్ట్రం హోర్నాడులోని శ్రీ అన్నపూర్ణ దేవి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి పూజలు