పాయా పాయా.. ఉల్లిపాయ!

98

ఉల్లిపాయ ధరల పెరుగుదలపై వినోదాత్మక పాటను ఆస్వాదించండి…

‘‘పాయా పాయా ఉల్లిపాయ
ఆంధ్రాలో రెండొందల పైకి పాయ
తల్లికంటే ఉల్లిమేలంటే..
కూరకి కూడా లేకపాయ’’

  • Video credit: ‘రంగం’