‘పైడి’ పలుకులు…

0
9 వీక్షకులు
 • కోటీశ్వరులు కావడం అందరికి సాధ్యం కాదు, కానీ నిజాయితీపరులు కావడం ప్రతి ఒక్కరికీ సాధ్యమే.
 • సుత్తితో ఒక్క దెబ్బ వెయ్యగానే బండరాయి ముక్కలవదు. దెబ్బ వెనుక దెబ్బ వెయ్యాలి. ఒక్క ప్రయత్నంలోనే విజయం సిద్ధించదు. ఎడతెగని ప్రయత్నం కావాలి.
 • ఒకసారి బట్టలు మాసిపోతే మనిషి ఎక్కడ కూర్చోడాన్కి అయినా సిద్ధపడతాడు. అలాగే ఒకసారి నడత చెడిందంటే ఎలాంటి పనులు చేయడానికైనా సందేహించడు మనిషి.
 • మనం మన అలోచనలకు బందీలం. అలోచనలను మార్చుకోనిదే దేన్ని మార్చలేం.
 • గొడుగు వర్షాన్ని అపలేకపోవచ్చు.కానీ వర్షంలో తడిషిపోకుండా రక్షణ ఇస్తుంది.అలాగే అత్మ విశ్వాసం విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టలేకపోవచ్చు. కానీ విజయపధంలో ఎదురయ్యే అవరోధాలను అధిగమించగల శక్తిని ఇస్తుంది.
 • బలవంతుడికీ బలహీనుడికి మధ్య జరిగే ఘర్షణలో ప్రేక్షకపాత్ర వహించడమంటే.. తటస్ధంగా ఉన్నట్లు కాదు. బలవంతుడి పక్షం వహించనట్లే అనుకోవాలి.
 • అతి నిద్ర, బద్దకం, భయం, కోపం, నిరాశావాదం –ఈ ఐదు అతి చెడ్డ గుణాలు. వీటిని పొరపాటున దగ్గరకు రానిచ్చినా జీవితంలో పైకి రావడం, సుఖపడడం జరగదు.
 • అహంకారం ప్రతి ఒక్కరినుంచీ- ఆఖరికి భగవంతుడి నుంచి కూడా దూరం చేస్తుంది.
 • ఉపాయాన్ని ఆలోచించేటప్పుడే రాగల అపాయాన్ని కూడా అంచనా వేయాలి.
 • నీ తప్పును ఈరోజు కప్పిపుచ్చకలిగినా, రేపటి దాని పర్యవసానాన్ని మాత్రం తప్పించకోలేవు.
 • మంచివారు దూరం కావడం, చెడ్డ వారు దగ్గర కావడమే దుంఖానికి నిదర్శనం.
 • బలహీనుడిని బలవంతుడు కొడితే బలవంతుడిని భగవంతుడు కొడతాడు.
 • కాళ్లు తడవకపండా సముద్రాన్ని దాటగలవు. కళ్లు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేవు.
 • పక్షులకు కొంత ధాన్యం, పశువులకి కొంత గ్రాసం, మనిషికి కొంతసాయం, ఇదే జీవితం.
 • ఉత్తమ గుణాల వల్ల మనిషి ఉన్నతడవుతాడు, కానీ ఉన్నత పదవి వల్ల కాదు, శిఖరం మీద కూర్చొన్నంతమాత్రాన కాకి గరుడ పక్షి కాలేదు.
 • తలపై మోసే భారాన్ని ఇతరులు కొంత పంచుకుంటే భాధ తగ్గుతుంది. కానీ అకలి భాధనూ, అజ్ఞాన భాధనూ ఎవరకి వారే తగ్గించుకోవాలి.
 • మెరుగు పెట్టకుండా రత్నానికి, కష్టాలు ఎదుర్కోకుండా మనిషికి గుర్తింపు రాదు.
 • కేవలం డబ్బుంటే సరిపోదు. మంచి వక్తిత్వం ఉంటేనే సమాజం గౌరవిస్తుంది.
 • ఎవరి వయస్సుకు తగ్గట్టు వారి ఆలోచనలు, ప్రవర్తన ఉంటేనే అ వ్యక్తికి గౌరవం ఉంటుంది.
 • ప్రత్యేకత కావాలనుకున్నప్పుడు ముందు పలకరించేది కష్టాలే. వాటిని అధిగమిస్తే జయం మనవెంటే.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here