న్యూఢిల్లీ, అక్టోబర్ 11 (న్యూస్‌టైమ్): లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్‌కు, నానాజీ దేశ్ ముఖ్‌కు ఆదివారం వారి జయంతి సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రణామాన్ని ఆచరించారు. ‘‘లోక్ నాయక్ జెపికి ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకొని నేను నమస్కరిస్తున్నాను. భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఆయన సాహసించి, పోరాడారు. మన ప్రజాస్వామ్య విలువలపై దాడి జరిగినప్పుడు, మన ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడడం కోసం ఒక బలమైన ప్రజా ఉద్యమానికి ఆయన నాయకత్వం వహించారు. ఆయన దృష్టిలో ప్రజల సంక్షేమం, దేశ హితం కంటే మిన్న అయినటువంటివి మరేవీ లేవు. లోక్ నాయక్ జెపి అంటే అత్యంత శ్రద్ధ, భక్తులు కలిగిన అనుయాయుల్లో మహానుభావుడు నానాజీ దేశ్ ముఖ్ ఒకరు. జెపి ఆలోచనలకు, ఆదర్శాలకు లోక ప్రియత్వాన్ని సాధించిపెట్టడం కోసం నానాజీ దేశ్ ముఖ్ అలుపెరుగక శ్రమించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి దిశలో నానాజీ దేశ్ ముఖ్ స్వయంగా సల్పిన కృషి మనలో ప్రేరణ ను కలిగించేటటువంటిదే. ‘భారత్ రత్న’ నానాజీ దేశ్ ముఖ్‌ని ఆయన జయంతి నాడు స్మరించుకొంటున్నాను. లోక్ నాయక్ జెపి, నానాజీ దేశ్ ముఖ్ వంటి మహనీయులు ఈ గడ్డ మీద పుట్టినందుకు భారతదేశం ఎంతో గర్విస్తోంది. మన దేశం కోసం వారు కన్న కలలను నెరవేర్చే దిశలో మనను పునరంకితం చేసుకోవలసిన రోజు ఈ రోజు’’ అని ప్రధాన మంత్రి అన్నారు.